AX9045

vanaf 200 Pk

Motorvermogen

900 mm x 450 mm

Maximale invoeropening

Maximale diameter

AX9045

De AXSEL AX9045 met het direct cut & throw concept maakt het mogelijk om op zeer compacte en energiebesparende wijze te bouwen.  Zonder  slijtagegevoelige vijzels en blowers. Het aandrijfvermogen wordt volledig benut door de trommel en de invoerwalsen. De invoerwalsen zijn zo dicht mogelijk bij de trommel geplaatst waardoor een volledige controle over het in te voeren product wordt behouden. Resulterend in een zeer hoge en gelijkmatige kwaliteit van de snippers.

Download Axsel brochure